Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Τρίτη 27 Απριλίου 2010

[Αρχική Σελίδα] [Επικοινωνία] [Ποιοί είμαστε]

Τοπικά ] [ Αθλητικά ] [ Περιφέρεια ] [ Ελλάδα ] [ Κόσμος ] [ Δελτία Τύπου ] [ Εκδηλώσεις ]

  Γρήγορη Αναζήτηση

Λέξη - Κλειδί :

  Τελευταία Νέα

  Δελτίο Τύπου

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΞΑΝΘΗΣ

Ξάνθη 6 Ιουνίου 2006

Α γ α π η τ έ υ π ο ψ ή φ ι ε / ια,

Μελέτησε με προσοχή τις παρακάτω γενικές οδηγίες. Πιστεύουμε ότι η πλήρης ενημέρωσή σου θα σε βοηθήσει στη διαδικασία των προκαταρτικών εξετάσεων και θα αποφύγεις άσκοπη ταλαιπωρία και περιττά έξοδα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ι Ι.- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ψυχοτεχνική Δοκιμασία

26-6-2006 , ημέρα Δευτέρα : Γυναίκες υποψήφιες των Αστυνομικών Διευθύνσεων:Κιλκίς,Κοζάνης, ΞΑΝΘΗΣ, Ορεστιάδας, Πέλλας Πιερίας και Σερρών.

5-7-2006, ημέρα Τετάρτη : Άνδρες υποψήφιοι των Αστυνομικών Διευθύνσεων : Καβάλας, ΞΑΝΘΗΣ και Χαλκιδικής.

Ι Ι Ι .- ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α.- 1η ημέρα οι υποψήφιοι άνδρες και γυναίκες, θα υποβληθούν από τις αρμόδιες Επιτροπές σε ψυχοτεχνική δοκιμασία στο Σχολικό συγκρότημα του 23ου Ενιαίου Λυκείου Θεσσαλονίκης (Κασσάνδρου 17-19) και ώρα 07.30΄.

β.- 2η ημέρα οι υποψήφιοι θα εξετασθούν από την Υγειονομική Επιτροπή Θεσσαλονίκης στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης (Μοναστηρίου 326) και ώρα 07.30΄.

γ.- 3η ημέρα οι αθλητικές δοκιμασίες για όλους του υποψηφίους θα διενεργούνται την 07.30΄ώρα στη Θεσσαλονίκη στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ περιοχή ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ

1.- Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων και περιλαμβάνουν ψυχοτεχνικές, υγειονομικές και αθλητικές δοκιμασίες.

2.- Κάθε υποψήφιος θα απασχολείται τρεις (3) ημέρες για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εξέτασης από τις αρμόδιες Επιτροπές.

3.- Οι υποψήφιοι κατά τη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων οφείλουν να φέρουν μαζί τους απαραιτήτως, κάθε ημέρα εξέτασης την Αστυνομική τους Ταυτότητα και το δελτίο εξεταζομένου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.), σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί για εξέταση.

Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να φέρουν κατά την ψυχοτεχνική δοκιμασία μαζί τους μολύβι φάμπερ και γομολάστιχα. Κατά την υγειονομική τους εξέταση, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, συμπληρωμένο για όλες τις ειδικότητες που αναφέρονται σ’ αυτό και το οποίο θα πρέπει να υφίσταται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου, καθώς και την ακτινογραφία θώρακος.

- Για την αθλητική δοκιμασία, μπορούν να φέρουν κατάλληλη ενδυμασία.

4.- Οι υποψήφιοι που θα αποτύχουν σε μία από τις προβλεπόμενες δοκιμασίες κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων δεν συνεχίζουν στις υπόλοιπες και θεωρούνται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. σαν να μην έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό τους δελτίο τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Υποψήφιοι που δεν θα παρουσιασθούν ή θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Αστυνομικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές.

5.- Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι που θα προσκομίσουν βεβαίωση ή για εκείνους που θα αποσταλούν σχετικές καταστάσεις ότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ από τις Στρατιωτικές Σχολές που αναφέρονται στο Κεφ. VI παραγρ. 5 της προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, ότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ, δεν ακολουθούν τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων του παρόντος προγράμματος.

6.- Δόκιμοι Αστυφύλακες (άνδρες-γυναίκες) που υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις για εισαγωγή τους στη Σχολή Αξιωματικών και ήδη έχουν μετακινηθεί σε Αστυνομικές Υπηρεσίες για τις οποίες διαφέρει ο τόπος της διενέργειας των προκαταρκτικών εξετάσεων σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα αυτοί, θα υποβληθούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις ακολουθώντας το πρόγραμμα των Αστυνομικών Διευθύνσεων που έχουν τοποθετηθεί για πρακτική άσκηση , μόνο ως προς τον τόπο παρουσίασή τους. Όσον αφορά το χρόνο της εξέτασης, διευκρινίζεται ότι:

Οι μεν άνδρες θα παρουσιασθούν για εξέταση στις Επιτροπές ως ακολούθως:

α) Στην Αθήνα την 01-7-2006 ημέρα Σάββατο και ώρα 07.30 στην Α΄. Επιτροπή.

β) Στη Θεσσαλονίκη την 01-7-2006 ημέρα Σάββατο και ώρα 07.30΄.

Και οι γυναίκες:

α) Στην Αθήνα την 22-6-2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07.30΄ στην Α΄. Επιτροπή.

β) Στη Θεσσαλονίκη την 24-6-2006 ημέρα Σάββατο και ώρα 07.30΄.

-Τα στοιχεία των εν λόγω υποψηφίων, κωδικός υποψηφίου, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, να καταχωρηθούν στις προβλεπόμενες καταστάσεις με μέριμνα της ψυχοτεχνικής Επιτροπής και με την ένδειξη «Δόκιμος Αστυφύλακας».

Λοιποί δόκιμοι Αστυφύλακες, για τους οποίους δεν αλλάζει ο τόπος παρουσίασης θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που είχαν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

7.- Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η παρούσα θα εμφανίζεται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στη διεύθυνση : www.ydt.gr

xan.gr - τμήμα ενημέρωσης

<< Επιστροφή

Αρχική Σελίδα

Προσθήκη στα Αγαπημένα

Αποστολή με e-mail

Εκτύπωση 

 

Κατασκευή και υποστήριξη
www.ixanthi.gr
Διαδικτυακές Επιχειρήσεις ΔΙΑΣ.
ixanthi@ixanthi.gr
Μπρωκούμη 30, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100
Τηλέφωνο και τηλεομοιότυπο : 2541083620