Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Τρίτη 27 Απριλίου 2010

[Αρχική Σελίδα] [Επικοινωνία] [Ποιοί είμαστε]

Τοπικά ] [ Αθλητικά ] [ Περιφέρεια ] [ Ελλάδα ] [ Κόσμος ] [ Δελτία Τύπου ] [ Εκδηλώσεις ]

  Γρήγορη Αναζήτηση

Λέξη - Κλειδί :

  Τελευταία Νέα

  Αστυνομία

16 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης με γνώμονα και σημείο αναφοράς την παροχή ποιοτικών Υπηρεσιών στους πολίτες θα ήθελε να σας ενημερώσει για τις επερχόμενες αλλαγές στην έκδοση διαβατηρίων που αφορούν το επίπεδο ασφαλείας που παρέχουν αυτά σε συμμόρφωση με θεσμικές επιταγές οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης παρακαλούμε τους πολίτες που δεν έχουν άμεση και αδήριτη ανάγκη την έκδοση διαβατηρίου να αναβάλλουν αυτή σε μελλοντικό χρόνο καθώς δημιουργείται καθημερινό πρόβλημα από την μαζική εισροή Ελλήνων πολιτών που διαβιούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π. χ. Γερμανία) και δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν αντίστοιχα αιτήματα στις ελληνικές προξενικές αρχές της χώρας διαμονής τους. Υπενθυμίζεται επίσης ότι με το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, εφόσον αυτό φέρει λατινικά στοιχεία, είναι δυνατή η μετακίνησή σας στις χώρες που εφαρμόζουν τη συμφωνία Schengen. Πλήρη μέλη της συμφωνίας Schengen είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία, (όχι όμως η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και η Ισλανδία και η Νορβηγία (που δεν είναι μέλη της ΕΕ). Από 26-08-2006 αυξάνονται οι προδιαγραφές ασφαλείας στα Ελληνικά Διαβατήρια που εκδίδει η Ελληνική Αστυνομία, αφού στο έντυπο του βιβλιαρίου του διαβατηρίου ενσωματώνεται ειδικά διαμορφωμένο μικροτσίπ για την ψηφιακή ταυτοποίηση του κατόχου.

Το μικροτσίπ θα περιέχει την ψηφιακή φωτογραφία του κατόχου και τα στοιχεία της ζώνης MRZ του διαβατηρίου. (MRZ: πρόκειται για την δίγραμμη σειρά στοιχείων που βρίσκονται κάτω από την φωτογραφία του κατόχου). Για το λόγο αυτό, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως αναπροσαρμόζεται το αντίτιμο του βιβλιαρίου (εντύπου) και των υλικών που απαιτούνται για την έκδοση των νέων αυτών ηλεκτρονικών διαβατηρίων σε σαράντα πέντε (45) ευρώ έναντι είκοσι πέντε (25) ευρώ που ανέρχεται σήμερα. Συνεπώς, αιτήματα Ελλήνων πολιτών που υποβάλλονται από 25-08-2006 θα επιβαρύνονται με το ως άνω παράβολο. Τα διαβατήρια που έχουν εκδοθεί από 1-1-2006 από την Ελληνική Αστυνομία ισχύουν κανονικά μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.

1

Που θα πρέπει να απευθυνθώγια να μου χορηγηθεί διαβατήριο;

Στα Γραφεία Υποδοχής Αιτήσεων της Διεύθυνσης Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας σε 99 σημεία σε όλη την επικράτεια. Επίσης σε 151 Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό. Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης λειτουργεί Γραφείο Διαβατηρίων(Γραφείο Υποδοχής Αιτήσεων) στον ισόγειο χώρο του κτιρίου.

2

Από πότε μπορώ να καταθέτω τα δικαιολογητικά μου για να εκδοθεί το διαβατήριό μου;

Τα Κέντρα Υποδοχής Αιτήσεωνάρχισαν να δέχονται δικαιολογητικά για την έκδοση νέου τύπου διαβατηρίων από τις 27/12/2005.

3

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη χορήγηση διαβατηρίου;

 • Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου που διατίθεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτήσεων
 • Μια πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία 4x6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.
 • Παράβολα:
  -Παράβολο τελών έκδοσης: για διαβατήριο πενταετούς διάρκειας παράβολο ονομαστικής αξίας 22 ευρώ + 20% ΟΓΑ =συνολική αξία 26,40 ευρώ. Για τα υπόλοιπα διαβατήρια, για κάθε χρόνο ισχύος ονομαστική αξία 4 ευρώ + 20% ΟΓΑ =συνολική αξία 4,80 ευρώ κατ` έτος
  -Παράβολο βιβλιαρίου: 45 ευρώ
  -Παράβολο ταχυδρομικών τελών: 5 ευρώ
 • Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει :
  -Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, ψευδή κατάθεση ή ψευδή δήλωση σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση διαβατηρίου.
  -Αν εκκρεμούν σε βάρος του ποινικές διώξεις ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα.
  -Αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης.
  -Αν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετετον αριθμό δημοτολογίου, εφόσον δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας ή το πιστοποιητικό γέννησης.

4

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για τους ανηλίκους;

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος, απαιτείται:

 • Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια
 • Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τη δημοτική αρχή όπου είναι εγγεγραμμένος ο ανήλικος (η βεβαίωση μπορεί να γίνει και στα Κ.Ε.Π.). Αν ο ανήλικος είναι άνω των 12 ετών απαιτείται το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πρόσφατη, ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφία

Τα οποία θα κατατίθενται από τους γονείς παρουσία και του ανηλίκου. Εάν παρίσταται ο ένας γονέας απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου.

5

Τι δικαιολογητικά υποβάλλω σε περίπτωση που το διαβατήριό μου κλαπεί ή χαθεί ;

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας διαβατηρίου, υποβάλλονται τα ίδια δικαιολογητικά (βλέπε ερώτηση 3) μαζί με τη βεβαίωση της Αρχής, στην οποία δηλώθηκε η κλοπή ή η απώλεια.

6

Αν θέλω να ανανεώσω ή να αντικαταστήσω το διαβατήριό μου τι δικαιολογητικά χρειάζονται ;

Καταθέτετε τα ίδια δικαιολογητικά (βλέπε ερώτηση 3) μαζί με το παλαιό διαβατήριο.

7

Που μπορώ να προμηθευτώ τα παράβολα;

Στις Δ.Ο.Υ., στα Κ.Ε.Π. αλλά και σε εξουσιοδοτημένα από τις Δ.Ο.Υ. καταστήματα (περίπτερα, βιβλιοπωλεία κ.λπ.).

8

Μπορούν ταξιδιωτικά γραφεία να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την έκδοση διαβατηρίων;

Όχι, η υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται αυτοπροσώπως μόνο στα Γραφεία Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

9

Ποιες ημέρες και τι ώρες λειτουργούν τα γραφεία υποδοχής δικαιολογητικών;

Τα γραφεία υποδοχής των δικαιολογητικών λειτουργούν:

 • από Δευτέρα έως Παρασκευή, πρωί και απόγευμα,
 • το Σάββατο και την Κυριακή, μόνο κατά τις πρωινές ώρες, ενώ
 • δεν λειτουργούν τις επίσημες εορτές και αργίες.

10

Μπορώ να υποβάλλω τα δικαιολογητικά μου σε Κ.Ε.Π. ή σε Ο.Τ.Α.;

Όχι, η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται αυτοπροσώπως μόνο στα Γραφεία Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

11

Ποιος άλλος μπορεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά μου για να μου χορηγηθεί το διαβατήριο;

Κανείς άλλος. Η κατάθεση των δικαιολογητικών στα γραφεία υποδοχής, απαιτεί αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου. Μόνο σε περίπτωση σοβαρών λόγων υγείας που πιστοποιούνται από κρατικά νοσοκομεία υπάλληλος της Υπηρεσίας μεταβαίνει στον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή των δικαιολογητικών.

12

Ποια είναι η διαδικασία μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών;

Η διαδικασία που ακολουθείται από την υποβολή των δικαιολογητικών μέχρι την παραλαβή του νέου διαβατηρίου είναι η εξής:

Τα γραφεία υποδοχής ελέγχουν τα δικαιολογητικά που κατατίθενται και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίου. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος θα ενημερώνεται από το γραφείο υποδοχής ο ενδιαφερόμενος με προσωπική επιστολή και θα επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό για τα παράβολα.

 • Τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίων με ταχυμεταφορά.
 • Η Κεντρική Υπηρεσία, θα εκδίδει το διαβατήριο εντός 3 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 • Το νέο διαβατήριο θα αποστέλλεται με τον ίδιο τρόπο στην Υπηρεσία όπου υποβλήθηκε η αίτηση.
 • Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το διαβατήριο από το γραφείο υποδοχής αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, προσκομίζοντας την απόδειξη κατάθεσης.

13

Μπορώ να αποκτήσω διαβατήριο μέσα σε μία ημέρα;

Ναι, αλλά μόνο αν συντρέχουν οι εξής λόγοι:

 • Σοβαροί λόγοι υγείας που επιβάλουν νοσηλεία στο εξωτερικό (Ισχύει για τον ασθενή και τον συνοδό του)
 • Θάνατος συγγενή εξ΄αίματος ή εξ΄αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού
 • Τραυματισμός ή εξαφάνιση συγγενή μέχρι και δευτέρου βαθμού
 • Καταστροφή περιουσίας του ενδιαφερομένου που βρίσκεται στο εξωτερικό.

Για τις ειδικές αυτές περιπτώσεις, εκτός από τα αρμόδια γραφεία σε όλη την Ελλάδα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί κατ΄ εξαίρεση να καταθέσει τα δικαιολογητικά του και στο γραφείο που εδρεύει στο Α.Τ. Παγκρατίου.

14

Πόση διάρκεια θα έχει το νέο μου διαβατήριο;

των ενηλίκων πέντε χρόνια από την ημέρα έκδοσης

των ανηλίκων έως 14 ετών, δύο χρόνια,

των ανηλίκων άνω των 14 ετών, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους.

15

Ποια είναι τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει το διαβατήριό μου;

Στο διαβατήριο περιλαμβάνονται τα προσωπικά στοιχεία του κατόχου (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, ιθαγένεια, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο και ύψος), η ημερομηνία έκδοσης και λήξης, καθώς και εκδούσα Αρχή, με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Θα περιλαμβάνει επίσης ψηφιακή απεικόνιση του προσώπου καθώς και την υπογραφή του κατόχου.

16

Μέχρι πότε ισχύει το παλιό μου διαβατήριο;

Τα παλιού τύπου διαβατήρια, που έχουν εκδοθεί από τις Νομαρχίες θα ισχύουν έως και την 31-12-06 (εκτόςαν έχουν λήξει νωρίτερα).

Από 01-01-07 θα ισχύουν μόνον τα διαβατήρια που θα έχουν εκδοθεί από την Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

xan.gr - τμήμα ενημέρωσης

<< Επιστροφή

Αρχική Σελίδα

Προσθήκη στα Αγαπημένα

Αποστολή με e-mail

Εκτύπωση 

 

Κατασκευή και υποστήριξη
www.ixanthi.gr
Διαδικτυακές Επιχειρήσεις ΔΙΑΣ.
ixanthi@ixanthi.gr
Μπρωκούμη 30, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100
Τηλέφωνο και τηλεομοιότυπο : 2541083620