Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αθηνά

Για τους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων που τους ενδιαφέρει να πάρουν πληροφορίες για το εκπαιδευτικό λογισμικό Αθηνά που προωθούμε μπορούν να καλέσουν το 25410-83620 ή να μπουν στο www.learnsoft.gr

 Τμήματα C/C++, Fortran

Για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μαθήματα για τις γλώσσες προγραμματισμού C, C++ και Fortran υπάρχουν ειδικά τμήματα που καλύπτουν την ύλη των μαθημάτων του πολυτεχνίου.

Δείτε αναλυτικά

 AutoCAD

 

  • Πρόγραμμα Σπουδών

Υπάρχουν δύο προγράμματα σπουδών για το AutoCAD. Και στα δύο απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εκπαιδευόμενος να έχει μια καλή επαφή και γνώση των βασικών στη χρήση Η/Υ. 

Το πρώτο πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται σ' αυτούς που δεν έχουν ασχοληθεί ξανά με προγράμματα CAD και θέλουν να ξεκινήσουν τώρα. Περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις του AutoCAD, πρακτικές συμβουλές, ασκήσεις σε αληθινά σχέδια και εργασίες αφομοίωσης της ύλης. Το τμήμα φτάνει μέχρι και τον φωτορεαλισμό με την χρήση είτε του CadWare είτε του Τέκτων.

Το δεύτερο πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται σ' αυτούς που έχουν ήδη τις βασικές γνώσεις του AutoCAD και θέλουν να εμβαθύνουν περισσότερο σ' αυτό. Γι' αυτή την ομάδα μαθητών δημιουργούμε προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε τμήματος ώστε να πετύχουμε την μέγιστη δυνατή γνώση στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα.

Τα προγράμματα σπουδών είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα ώστε οι μαθητές που επιθυμούν να μπορούν να δώσουν για το πτυχίο CAD μετά το πέρας των σπουδών τους.

  • Σύσταση τμημάτων

    Τα τμήματα είναι κλειστά με μέγιστο αριθμό μαθητών τους 8 ανά τμήμα. Δεν δεχόμαστε μαθητές που δεν έχουν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και τα τμήματα είναι ομοιογενή ως προς τις γνώσεις και τους στόχους των μαθητών που τα απαρτίζουν.

 AutoCAD

Δύο προγράμματα σπουδών για την πιο διαδεδομένη πλατφόρμα CAD για αρχαρίους και χρήστες που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους…

Δείτε αναλυτικά

 Photoshop

Αν θέλετε να μάθετε το κορυφαίο πρόγραμμα PhotoShop CS4 ώστε να επεξεργαστείτε εικόνες και να δημιουργείτε εντυπωσιακά εφέ αυτό το πρόγραμμα μαθημάτων είναι για σας.

Δείτε αναλυτικά

Κατασκευή & Υποστήριξη